Menü
EN | DE | PL | HU | HE

Zapraszamy do programu „HealthCareEurope” (HCEU)

Wspieranie przejrzystości w procesach uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach mobilności geograficznej specjalistów w sektorze opieki zdrowotnej.

Europejski projekt realizowany w okresie od września 2015 do sierpnia 2018 roku w ramach europejskiego partnerstwa interdyscyplinarnego pod kierownictwem DEKRA Akademie GmbH (DE).

W całej Europie w sektorze opieki zdrowotnej występują regionalne deficyty kadr. Mobilność pracowników tego sektora gotowych do podjęcia pracy za granicą jest czynnikiem niezbędnym, by stawić czoło temu wyzwaniu. Jednak sprawą kluczową w mobilności personelu ochrony zdrowia na europejskim rynku pracy jest uznawanie ich kwalifikacji. To wyzwanie podejmuje europejski projekt “HealthCareEurope” (HCEU).

W okresie od września 2015 do sierpnia 2018 roku konsorcjum projektowe, którego koordynatorem jest DEKRA Akademie GmbH (DE) planuje opracować narzędzia i instrumenty wsparcia dla praktycznego uznawania kwalifikacji pielęgniarek i opiekunów osób starszych w całej Europie i na świecie. W ramach projektu będą wypracowane konkretne rozwiązania i narzędzia upraszczające proces uznawania kwalifikacji za granicą w tych dziedzinach opieki.  Uznawanie będzie obejmować formalne kwalifikacje uzyskane za granicą, ale także wyniki nieformalnego uczenia uzyskane w trakcie doświadczenia zawodowego.

Wyniki tego projektu mają wspierać pracowników sektora opieki zdrowotnej w swobodnej mobilności na europejskim rynku pracy z gwarancją uznania ich kwalifikacji zawodowych. W ten sposób rezultaty projektu mają  ułatwić przezwyciężenie dotkliwych dysproporcji i niedoborów personelu w sektorze opieki zdrowotnej w Europie w oparciu o płynny proces sankcjonowania wcześniej nabytych kompetencji personelu wyjeżdżającego do różnych krajów.