Menü
EN | DE | PL | HU | HE

www.vocationalqualification.net

Realizacja projektu pilotażowego VQTS (System Transferu Kwalifikacji Zawodowych) ma na celu stworzenie systematycznej procedury dla ochrony międzynarodowego transferu kwalifikacji zawodowych (z uwzględnieniem kompetencji i umiejętności). Służyć to ma zwiększeniu mobilności w ramach kształcenia zawodowego oraz szkolenia, używając kwalifikacji jako „wspólnej waluty” w całej Europie. Strona podaje m.in. liczbę publikacji i dokumentów referencyjnych w modelu VQTS oraz jego zastosowanie w praktyce szkoleniowej.

(Europejski projekt koordynowany przez 3srl, AT)

www.euVETsupport.eu

Portal wsparcia praktycznego zastosowania metodologii opartej na efektach uczenia się w kontekście europejskich instrumentów EQF i ECVET dla różnych systemów edukacji i szkolenia w Europie.

(Europejski projekt koordynowany przez DEKRA Akademie GmbH, DE)

Zob. także: https://ec.europa.eu/ploteus/en

Narzędzie referencyjne opisujące i porównujące poziomy kwalifikacji opracowane są w systemach: krajowym, międzynarodowym i sektorowym. Osiem poziomów EQF obejmuje cały zakres kwalifikacji, od tych uznających podstawowe obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji aż do najwyższego poziomu kształcenia i szkolenia akademickiego i zawodowego. EQF jest narzędziem porównawczym systemów kwalifikacji.

Źródło: CEDEFOP, Terminologia europejskiej polityki kształcenia i szkolenia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014, [w:]
www.cedefop.europa.eu/de/node/12028

Zob. także http://www.ecvet-team.eu/en or www.euVETsupport.eu

Ramy techniczne transferu, walidacji i (w odpowiednich przypadkach) podsumowanie wyników nauczania w stosunku do poszczególnych osób, służą uzyskaniu kwalifikacji. Narzędzia i metodologia ECVET obejmują opis: kwalifikacji poprzez ocenę wyników nauki i powiązaną punktację; procesów transferu i podsumowania, a także uzupełniających dokumentów jak np.: porozumienie dotyczące programów edukacji, wykazy zaliczeń oraz podręczniki użytkownika ECVET.

Źródło:  CEDEFOP, Terminologia europejskiej polityki kształcenia i szkolenia, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014 [w:]
www.cedefop.europa.eu/de/node/12028

Zob. także https://ec.europa.eu/esco/portal

ESCO stanowi wielojęzyczną Europejską klasyfikację Zawodów, Kwalifikacji, Umiejętności i Kompetencji. Zadaniem tego narzędzia jest rozpoznawanie i kategoryzacja umiejętności i kompetencji, kwalifikacji i zawodów stosownie do klasyfikacji unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkoleń w 22 europejskich językach. System oferuje profile zawodowe ukazując zależności pomiędzy zawodami, umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami. ESCO jest opracowane w otwartym formacie IT i jest dostępne dla wszystkich do bezpłatnego użytkowania.

Głównym europejskim aktem prawnym w kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych jest Dyrektywa 2005/36/EC (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L00369). Ta dyrektywa została zmieniona przez Dyrektywę 2013/55/EU (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0055).