Menü
EN | DE | PL | HU | HE

To, co opracowujemy ...

 

Zasadniczym celem projektu HCEU jest ułatwianie procesów uznawania kwalifikacji pielęgniarek i opiekunów osób starszych w kontekście transnarodowej mobilności specjalistów w tych zawodach. Planujemy zatem opracować konkretne narzędzia do ich dalszego rozszerzania, instrumenty do praktycznego zastosowania oraz zaawansowane materiały opisujące podstawowe czynniki jakości w celu stworzenia podstaw do ich uznania i stosowania w praktyce.

W toku projektu konsorcjum opracuje następujące rozwiązania:


Zaawansowane matryce rozwijania kompetencji HCEU opracowane w oparciu o metodologię podejścia VQTS

dla zawodów: 

 • PIELĘGNIARKA (rozszerzony o specjalizację i dalszy rozwój zawodowy) oraz

 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ.

patrz dalej

Załączony materiał do praktycznego zastosowania matryc kompetencji HCEU

 • Profile wybranych kwalifikacji
 • Narzędzia rozwijania poszczególnych profili kompetencji
 • Przykładowe, połączone transnarodowe moduły uczenia się

patrz dalej

Narzędzia i wytyczne zastosowania instrumentów HCEU w ramach praktyki uznawania kwalifikacji

 • Podręcznik dla organów uznawania kwalifikacji
 • Poradniki online
 • Interaktywne wirtualne narzędzie zastosowania matryc

patrz dalej

Instrukcje i wytyczne dotyczące rozpowszechniania podejścia metodologicznego

 • na inne kraje
 • identyfikacja dodatkowych profili organizacyjnych
 • identyfikacja profili zapotrzebowania na kompetencje dla pracodawców

patrz dalej

Wyniki zaawansowanych badań dotyczących instrumentów HCEU i ich (potencjalnego) wpływu na praktykę uznawania kwalifikacji

 • Badania towarzyszące (raport)
 • Ostateczna interdyscyplinarna publikacja

  patrz dalej

   

   

  Images: DEKRA, fotolia.com: Monkey Business, fred goldstein, .shock