Menü
EN | DE | PL | HU | HE

Co zamierzamy osiągnąć...

Mobilność na europejskim rynku pracy i związane z nią uznawanie kwalifikacji pracowników  są szczególnie ważne w przypadku sektora opieki zdrowotnej, który jest w znacznym stopniu dotknięty poważnymi niedoborami specjalistów z wysokimi kwalifikacjami. Formalne uznanie specjalistycznych kwalifikacji jest podstawowym wymogiem przy zatrudnianiu pracowników z poza danego kraju zgodnie z poziomem kwalifikacji i za odpowiednim wynagrodzeniem.

Celem usprawnienia procesów sankcjonowania kwalifikacji i ujednolicenia ich w krajach członkowskich UE (a także pomiędzy nimi) - i dzięki temu wspierania transgranicznej mobilności pracowników opieki zdrowotnej – w ramach projektu HCEU zostaną przygotowane instrumenty w oparciu o praktykę zawodową jako bazę porównania. Projekt zorientowany jest przede wszystkim na profile zawodowe: pielęgniarstwo i opieka nad osobami starszymi. Wyniki HCEU będą źródłem wiarygodnych i przydatnych narzędzi dla: instytucji zajmujących się sankcjonowaniem kwalifikacji, pracodawców, organizacji wpierających ten proces oraz mobilnego geograficznie personelu ochrony zdrowia.

Opracowania HCEU powstają w oparciu o podejście ugruntowane na efektach uczenia się oraz na istniejących już europejskich instrumentach takich jak: ECVET i ESCO. Wykorzystane zostaną dobrze zbadane i wysoko oceniane podejścia VQTS będące podstawą porównania i uznawania kwalifikacji ponad granicami krajów. Projekt HCEU posługuje się matrycami VQTS dotyczącymi dopuszczania kwalifikacji z zakresu opieki zdrowotnej uzyskanych w innych systemach zdobywania wiedzy, niż krajowy formalny system kwalifikacji. Stosuje się tu cały zestaw matryc, narzędzi, instrumentów, przewodników i wytycznych niezbędnych do praktycznego wdrożenia metodologii podejścia VQTS w kwestii ponadgranicznej mobilności pracowników opieki zdrowotnej w przypadku kluczowych stanowisk pielęgniarz/pielęgniarka, opiekun osób starszych i przykładowych specjalizacji. W ten sposób przygotowywany jest obiektywny i zbywalny zestaw instrumentów ważny w całej Europie, niezależnie od szczegółowych (krajowych) uwarunkowań związanych z kwalifikacjami formalnymi.